Опаковане на пиана и рояли

Опаковането на пианото или рояла е задължителна част от етапа на преместване. За тази цел се използват няколко вида опаковъчни материали:

– стреч фолио
– аеропласт
– кашони
 
Добре опаковани музикалните инструменти ще се предпазят от влага или евентуално надраскване. Сигурност и надеждност има и по време на транспортиране.
Желателно е тази част от преместването на която ние много държим, а именно професионалното опаковане на музикалните инструменти. Така ще сте спокойни и сигурни за тяхното по дълготрайно съхранение.